O Nama - uvodna reč o našoj firmi


N
aša firma, zanatska radionica  »LIMARIJA GAVRIĆ« ima gotovo jedan vek tradicije postojanja tj. bavljenja limarskim zanatom a datira sada već iz davne 1926. godine. Firma se razvijala i usavršavala tokom niza godina kroz evo već treću generaciju porodice Gavrić.

Davnih dana tačnije 1926. godine Živan Gavrić je osnovao firmu da bi potom sin Vojislav dalje nastavio i zanačajno unapredio rast i razvoj firme u galanterisjkoj limariji  a posebno u građevinskoj limariji. Firmu je preuzeo je i danas je vodi sin Aleksandar Gavrić kao i mašinski tehničar IV stepena a koji nastavlja pravac daljeg razvoja firme u smislu da se dosta ulaže u nove alate, mašine a koje su zamenjene sa mašinama na električni, hidraulički i pneumatski pogon  a pri tome  se sam proces proizvodnje unapredio tako što su se uveli novi normativi a sa time se povećava kvalitet proizvoda i kvalitet usluga.

    Ono što je trenutno aktuelno i vrlo bitno da firma radi i usavršava se za izvođenje radova u vertikalnim sredinama upotrebom industrijskog užeta. Ovom tehnikom rada se mnogo dobija kao što su značajne su uštede tj. smanjeni su troškovi pri radovima na užetu, kosim krovovima, skelama ali je i povećana brzina samoga obavljanja posla.

    Poslovi specijalne namene su poveći deo delatnosti firme, a to su poslovi koji traže specifične nacrte a sa tim specificčne tehnike i tehnologije izrade pa čak i izrada i spefičnih alata. Sve to karakteriše proizvodnju koje nisu serijskog karaktera.

    Pored standradnih limarsko građevinskim poslovima i limarskom galanterijom, firma se bavi i osvajanjem i usavršavanjem novih tehnika i tehnologija rada  kroz  stalno obrazovanje i primenu usvojenog.


Zahvaljuje Vam se,
Zanatska radionica   »LIMARIJA GARIĆ«